top of page

Gwaith Sain

Mae fy ngwaith yn cynnwys Chocolate Orange Biscuits - casgliad o ddramâu radio byr ar gyfer The Wireless Theatre Company, a gyfarwyddwyd gan Mariele Runacre-Temple, Tremolo (Theatr Illumine, Theatr Genedlaethol Cymru, Parc Geneteg Cymru) a Deuce (Theatr Illumine, Partneriaeth Genomeg Cymru). 

My latest projects

Fy Mhrosiectau Diweddaraf

DEUCE

Mae'r seren tennis iau, Alys Harris yn llewygu wrth serfio ar gyfer y bencampwriaeth yn Wimbledon. A hithau mewn coma yn yr ysbyty, caiff ymweliad gan ei diweddar dad. All Daf, cyn-chwaraewr tennis, helpu Alys i wneud synnwyr o'i llewyg a pherswadio ei ferch i ddychwelyd i fywyd heb dennis? Drama bwerus a theimladwy, sy'n rhoi cipolwg ar gardiomyopathi hypertroffig (HCM) a sut mae'n effeithio ar gydberthnasau, breuddwydio a mwy.

Alys: Ella Peel

Daf: Daniel Lloyd

Bethan / Gwestai: Mari Beard

Sylwebydd Un: Gareth John Bale

Sylwebydd Dau: Mali Ann Rees

Awdur: Lisa Parry

Cyfieithydd: Branwen Davies

Cyfarwyddwr: Zoë Waterman

Dylunio a golygu sain: Rhys Young ar gyfer Hoot Studios

Mae Deuce yn ddrama bodlediad a gynhyrchwyd gan Theatr Illumine mewn partneriaeth â Phartneriaeth Genomeg Cymru a Pharc Geneteg Cymru.

TREMOLO

*** ENNILLODD Gareth Elis wobr Marc Beeby am y perfformiad debut gorau ac mae TREMOLO wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer drama sengl wreiddiol orau yng Ngwobrau BBC Audio Drama 2023!***

Pe baech yn gwybod y gallech gael cyflwr meddygol difrifol ac y gallech gael gwybod, a fyddech chi? Mae byd Harri (18) yn cael ei droi'n ben ei waered pan gaiff ei fam ddiagnosis o glefyd Alzheimer teuluol cynnar ac mae gan Harri a'i chwaer siawns o 50% o'i etifeddu.

Harri: Gareth Elis

Awdur: Lisa Parry

Cyfieithydd: Branwen Davies

Cyfarwyddwr: Zoë Waterman

Cyfansoddwr a thelynor: Eira Lynn Jones

Golygu sain a dylunio: Rhys Young ar gyfer Hoot Studios

Cerddoriaeth ychwanegol: Drwy Dy Lygid Di, ysgrifennwyd a pherfformiwyd gan Yws Gwynedd

Cynhyrchiad Theatr Illumine mewn partneriaeth â Pharc Geneteg Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth y Gymdeithas Geneteg.

bottom of page