top of page

Gwaith Addysg

Rwyf wedi arwain gweithdai a thrafodaethau ar y berthynas rhwng theatr a gwyddoniaeth - yn arbennig yn siarad ar y pwnc hwn ar gyfer TEDx yng Nghaerdydd - a hefyd ar sefyllfa menywod yn theatr gyfoes Prydain ac UDA ar gyfer theatrau amrywiol yn Llundain a ledled y DU.

 

My latest projects

Fy Mhrosiectau Diweddaraf

Advert for Lisa Parry's playwriting masterclass

GWEITHDAI I OEDOLION AC OEDOLION IFANC

Rwyf wedi cyflwyno gweithdai ysgrifennu yn edrych ar strwythur dramatig, cymeriadau a gweithio ar draws gwahanol gyfryngau ar gyfer Llyfrgell Gladstone a sawl theatr yng Nghymru. Rwyf wedi gweithio gyda phlant hŷn, pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion wyneb yn wyneb ac yn rhithwir.

The image for Boom Boom Boom by Lisa Parry

GWAITH GYDAG YSGOLION A PHLANT IAU

Rwyf wedi ysgrifennu dramâu yn benodol i’w perfformio gan blant gartref yn ystod y pandemig, a hefyd i’w defnyddio mewn ysgolion cynradd. Ysgrifennais Pandora fel rhan o fenter Drama mewn Pythefnos Theatr Clwyd yn ystod fy nghyfnod fel awdur preswyl yno a phrosiect 12 Tiny Plays gan Boom Boom Boom ar gyfer Fly High Stories.

bottom of page